03 July, 2018

Mark V tank "Wahtula"

Briti Mark V oli I maailmasõja ajal toodetud inglise päritolu rasketank. Et ta on otsene edasiarendus esimesest edukalt kasutatud tankist Mark I, siis on tema juured otseselt tankide sünniloo alguses. Tanki Mark V toodeti aastail 1917-1918. Sõjamasinaid relvastati kolmes variandis – kahuritega, kuulipildujatega ning segarelvastusega ning nimetati vastavalt: isane (male), emane (female) ning komposiit/hermafrodiit (composite/hermaphrodite). Hiljem arendati Mark V’st modifikatsioonid Mark V* ja Mark V** mis erinesid pikendatud korpuse poolest.

Mark V tankid jõudsid Eestisse Nikolai Judenitši Loodearmee kaudu ning selle siiapoole Narva jõge taganedes anti 6 tanki üle Eesti ja Läti sõjaväele. Esimesed eestlastest tankimeeskonnad lõpetasid väljaõppe 1920. aasta algul, kuid Vabadussõjas Eesti lipu all Mark V tankid enam osaleda ei jõudnud.

Wahtula oli composite tüüpi Mark V, millel vasakul poolel asus kuulipildujate- ning paremal kahurikonsool. Tema algne markeering Inglise vägede koosseisus oli 9349. Loodearmee teenistuses sai tema nimeks "Бурый медведь" ning Eesti tankivägedesse jõudnuna kandis ta mõistagi nime „Wahtula“. Relvastusse kuulus Hotchkissi 6-naelane kiirlaskekahur ning viis 0,303 kaliibrilist Hotchkissi kuulipildujat. Tanki liigutas edasi 19-liitrine Ricardo 6-silindriline bensiinimootor, mis arendas 150 hj. Et aga mass ulatus 28,5 tonnini, kujunes kiiruseks kõigest kuni 7,5 km/h. 

Mudel kujutab endast tanki "Wahtula" Eesti Auto-Tanki Rügemendi relvastuses, paigutudes ajaliselt 1920ndate lõppu-1930ndate algusesse. Tegevustikuks võiks olla rännakpeatus manöövritelt väeossa naasmisel. 

Rohkem infot mudeli ja selle ehitamise kohta leiab sellelt lingilt

Mudel: 1:35 Meng Model TS-020, British Heavy Tank Mk.V Male
+ 1:35 Meng Model TS-029, British Heavy Tank Mk.V Female
+ Friulmodel ATL-148, Mk IV Tadpole Tail Mk V / Mk IX
+ Aber 35 L-207 Barrels for British WWI Tank Mk.V Male
+ 3X Aber R-21 Pyrene Fire Extinguishers Used in British Army
+ Aber PP16 Engraved Plate (140 x 39 mm) Pattern-16
WWI British tank Mark V Mk.V Bolts & Nuts for Idlers 1/35
+ Diorama Debris 1350007; 1350009; 1350011; 1350013; 1350019
+ Miniart 35560 Street Lamps & Clocks
+ Miniart 35086 German Civilians
+ Miniart 35041 German Soldiers w/Fuel Drums 
+ Hornet HBH10, 5 heads wearing British style Officer's caps12 March, 2018

Land-Wasser-Schlepper

Land-Wasser-Schlepper, lühidalt LWS, on vähesel arvul valmistatud Saksa sõjajõudude amfiibveduk. Selle arendamist ja kasutamist on üsna lünklikult dokumenteeritud, mistõttu on usaldusväärseid andmeid masina kohta vähe. Teada on, et 1935. aasta mais väljastati nõudmised transpordivedukile, mis on võimeline sõitma maal ja vees ning vedama treilerit lahingumasina või muu militaarveosega. Sõiduki prototüübi välja arendamise ja ehitamise lepingu sai Rheinmetall Borsig AG. Esimest kolme prototüüpi demonstreeriti maavägede ülemjuhatusele 2. augustil 1940. 

Kasutades mootorit Maybach HL120 TRM, jagas LWS tervet hulka komponente Panzer IV'ga. Lisaülekanne mootorist käitas kahte 4-labalist sõukruvi masina tagaosas. Maal liikudes pöörati masinat kangidega juhitavate külgsiduritega, vees pööramiseks oli tagaosas kaks sünkroniseeritud roolist pööratavat tüürilaba. Tippkiirus maal oli 40 km/h, vees 12,5 km/h. Kogukaal ulatus 16 tonnini. Meeskonnaliikmeid oli 3-5, lisaks mahutati 20 reisijat kabiinis ning vajadusel rohkemgi välistekil. Ehitatud LWS'ide arv sõja lõpuks usutakse olevat 21 või 23. Fotodele tuginedes saab kinnitada vähemalt 19 LWS'i olemasolu.

LWS 300 ehitati kolmanda prototüübina. 1940. aasta teises pooles testiti seda ohtralt Belgias Ostendis. 1941. aasta juulist kuulub LWS 300 Pi.Ldgs.Kp. 777 käsutusse ja sama aasta septemris liigutati kogu üksus oma varustusega Riiga, kust kuu keskel hakati läbi Pärnu ja Paatsalu liikudes Eesti suursaari hõivama. 16. septembril vallutati ilma vastupanuta Muhu saar ning 17 septembril peale kerget vastupanu Kõinastu laid. Septembri lõpul paigutati üksus Saaremaale Küdemale, kus lahes tegeldi maabumisharjutuste läbi viimisega. 11. oktoobril teostati maabumisoperatsioon Hiiumaale Külaküla rannale ja päev hiljem maabuti öisel ajal samas kohas uuesti. Kuni oktoobri lõpuni tegeldi väinamerel mitmesuguste maabumisharjutuste ja transpordi-operatsioonidega misjärel paikneti ümber Rohukülla ja seejärel Virtsu. 9. novembril anti vastutusala üle ja üksus liigutati tagasi Riiga varustuse parandustöödeks. Hiljem paigutati Pi.Ldgs.Kp. 777 Lindausse ja sealt edasi Aasovi mere äärde. LWS 300 hilisem saatus ei ole samas teada. 

Mudel kujutab endast LWS 300 sellisena, nagu ta 1941. aasta septembris-oktoobris Eesti saarte vallutamise ajal välja nägi.

Rohkem infot mudeli ja selle ehitamise kohta leiab sellelt lingilt

Mudel: 1:35 Bronco CB-35031, Land-Wasser-Schlepper (Early Production)
+ Friulmodel ATL-102, Land-Wasser-Schlepper (early/mid) tracks
+ Voyager Model PE35283, WWII German Land-Wasser-Schlepper Amphibious Tractor Mid Production
+ Thachweave Products TW007, 1:35 Land Wasser Schlepper for Bronco kit
+ Orange Hobby G35-023-48, Fire extinguisher
+ U-models Nr. UM 095, 1:35 LWS Crew #5
+ Hornet HGH 18, 5 heads with WW2 German army Sidecaps
+ 1120 Production Z-06 German Vehicle Rear Tow Pintle
+ 1120 Production Z-01, WW2 German panzer Headphone
+ Verlinden Productions 1643, 1:35 Bottles, Crates and Cans
+ Plus Model 115, Fuel-Stock Equipment Germany WWII
+ Plus Model 034, German Hot Box
06 March, 2013

Panzer III Ausf.E

Panzer III oli Saksa soomusjõududes üks peamiseid ja levinumaid tööhobuseid Panzer IV kõrval. Tank töötati välja 30'ndate aastate teises pooles ning oli mõeldud lahinguväljal hävitama vastase tanke ja soomusmasinaid. Panzer III oli algselt mõeldud pearelvana kandma 50mm kahurit, kuid kuna maavägede põhiline tankitõrjekahur oli tollal 37mm Pak36, siis standardiseerimist silmas pidades töötati tank välja 37mm kahuriga kusjuures torni nähti ette ruumi võimaliku hilisema 50mm kahuri tarvis. 

Panzer III Ausf.E oli Panzer III esimene masstootmise variant (eelnevad olid arendusjärgus prototüübid mõnekümneliste seeriatena). Ausf.E oli relvastatud 37mm kahuriga, kahe MG34 kuulipildujaga kahurimaskis ning MG34 kuulipildujaga kere esisoomusel. Kuigi sõja algusjärgus (Poola- ja Prantsuse kampaaniad) esines Panzer III teiste tankide kõrval veel üsna väikesearvulisena (kõigest paarsada masinat), siis oli see tol hetkel parim sakslaste kasutuses olevaid keskmise suurusega tanke, ning ületas lahinguväljal valdava enamuse oma vastaseid. 

Mudel kujutab endast vinjetti tanki ning jalaväelaste koostoost lahinguväljal. Tank kannab sakslaste II Maailmasõja algperioodil kasutatud hall-pruuni maskeeringut ning paigutub 1940. aasta maikuu lõpupäevadesse operatsioonis "Fall Gelb" (Prantsusmaa alistamine).

Rohkem infot mudeli ja selle ehitamise kohta leiab sellelt lingilt

Mudel: 1:35 Dragon 6631 Pz.Kpfw.III Ausf.E - France 1940
+ Modelkasten SK-26III Pz.III Early 36cm track
+ Voyager Model PE35363 Pz.Kpfw.III Ausf.E/F
+ Voyager Model PE35364 Pz.Kpfw.III E-H version fenders
+ RB Models 35B59 3.7cm KwK 35/36 L/46.5 for Panzer III
+ 2x Aber 35 L-70 set of 2 barrels for German MG34
+ Orange Hobby G35-023-48 Fire extinguisher
+ Tristar 024 German The 6 Army "Mamaev Hill" 
+ Tristar 027 german Infantry "The Barrage Wall"
+ Hornet HGH 22 5 more heads with German WW2 helmets
+ Hornet HGH 07 5 heads wearing early WW2 German panzer berets